Green Travel Zone

ຂອບເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ

ກຳນົດເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກອບມີ:

 1. ພະທາດພູສີ
 2. ຫໍພິພິດຕະພັນແຫ່ງຊາດຫຼວງພະບາງ
 3. ວັດຊຽງທອງ
 4. ນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ
 5. ຖໍ້າຕິ່ງ
 6. ຕະຫຼາດກາງຄືນ
 7. ຕາດແສ້
 8. ນໍ້າຕົກຕາດຮ້ອຍຄົວ

ເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ

ກຳນົດເອົາເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ປະກອບມີ:

 1. ນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ – ເມືອງນໍ້າບາກ-ເມືອງງອຍ
 2. ຫຼວງພະບາງ-ແຂວງອຸດົມໄຊ

ເງື່ອນໄຂຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເດີີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງ

1. ຕ້ອງແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາເປັນຫມູ່ຄະນະ, ຜ່ານການບໍລິການ ຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຕາມລາຍການທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນຂອບເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນໍາເຂົ້ານັກທ່ອງທ່ຽວແບບກະແຈກກະຈາຍໂດຍບໍ່ຜ່ານການບໍລິການຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດ; 

2. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຈຸດປະສົງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບໂດສຫຼາຍກວ່າ 14 ວັນຂຶ້ນໄປ, ມີປະກັນໄພຊີວິດ, ມີຢັ້ງຢືນການກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍລະບົບ RT- PCR ທີ່ມີຜົນເປັນລົບ (ບໍ່ມີເຊື້ອ) ບໍ່ເກີນ 72 ຊົ່ວໂມງກ່ອນວັນເດີນທາງ, ເມື່ອມາເຖິງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບກວດຫາເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ ຕາມດ່ານສາກົນເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ຈໍາກັດບໍລິເວນ 01 ວັນ ຫຼື 24ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອລໍຖ້າຜົນ ກວດ, ເມື່ອຜົນກວດເປັນລົບ ສາມາດເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຕາມລາຍການໄດ້;

3. ກ່ອນເດີນທາງມາເຖິງ ສປປ ລາວ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງດາວໂຫຼດແອບ LaoStaySafe ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະ ແຈ້ງຂໍ້ມູນການສັກວັກຊີນຄົບໂດສ ແລະ ການກວດກາໂຄວິດກ່ອນ 72 ຊົ່ວໂມງ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວສປປ ລາວ;

4. ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຊື້ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ທີ່ມີວົງເງິນຄໍ້າປະກັນຢ່າງຕໍ່າ 50.000 USD.

ການເຂົ້າ-ອອກ

 1. ສະໜາມບິນສາກົນຫຼວງພະບາງ
 2. ສະຖານີລົດໄຟຟ້າລາວ-ຈີນ