5 ປະເພດອາຫານວ່າງຕາມທ້ອງຕະຫຼາດຂອງຫຼວງພະບາງ

ອາຫານທີ່ເປັນເຂົ້າໜົມຄົບຄ້ຽວເອົາໄວ້ກິນຍາມວ່າງ

1. ປີ້ງກ້ວຍ

luangprabang_laos

ທ່ານຈະເຫັນຄົນຂາຍປີ້ງກວ້ຍທີ່ປີ້ງຂາຍຢູ່ຕາມແຄມທາງ, ມີປີ້ງກ້ວຍຍັດໄສ້ທີ່ມີກິ່ນຫອມຫວານ ພຽງຍ່າງກາຍກໍເຮັດໃຫ້ນໍ້າລາຍໄຫຼ, ບາງຮ້ານກໍມີໄຂ່ປີ້ງນໍາ, ສາມາດຊອກຊື້ໄດ້ຢູ່ທົ່ວໆໄປຕາມຂ້າງທາງໃນເມືອງ.

2. ເຂົ້າໜົມຄົກ

food_luangprabang_laos

          ຫຼວງພະບາງ ມີຊື່ສຽງດ້ານການເຮັດເຂົ້າໜົມແພນເຄັກ, ເຂົ້ານົມໝາກພ້າວ ແລະ ເຂົ້າໜົມຄົກ ທີ່ປີ້ງໃນໂຮງຫຼໍ່ເຂົ້າໜົມເປັນຂຸມໆ, ເຂົ້າໜົມຄົກເຮັດມາຈາກນໍ້າກະທິ, ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ ແລະ ນໍ້າຕານປະສົມກັນ. ສາມາດຊອກຊື້ໄດ້ຢູ່ທົ່ວໆໄປ, ການຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍໃບຕອງກ້ວຍຫຍິບເປັນຈອກ ທີ່ເປັນເອກະລັກດັ້ງເດີມ.

3. ເຂົ້າໜົມປະເພດຈືນ

luangprabang_laos

ມີຮ້ານເຂົ້າໜົມເປັນຈໍານວນຫຼາຍຕາມຕົວເມືອງ, ໃນຕອນເຊົ້າຜູ້ຄົນມັກນິຍົມກັນກິນເຂົ້າໜົມປະເພດເຫຼົ່ານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດມາຈາກແປ້ງ, ໂຮຍດ້ວຍເມັດໝາກງາ ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນກິນກັບກາເຟຮ້ອນໃນຕອນເຊົ້າ, ລັກສະນະຂອງເຂົ້າໜົມເປັນກ້ອນກົມໆຈືນ ແລະ ໂຮຍດ້ວຍເມັດງາຂາວ ຊາວບ້ານມັກເອີ້ນວ່າ ເຂົ້າໜົມໝາກງາ. ສ່ວນໃນຕອນຄ້າຍແລງກໍຈະມີເຂົ້າໜົມຈືນອີກປະເພດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າໜົມຈືນປະເພດມີໄສ້ຍັດຢູ່ໃນ ມີຫຼາຍຊົດລາດໃຫ້ເລືອກ ທັງລົດຫວານ, ລົດເຄັມກໍມີ, ນອກຈາກນີ້ກໍມັກຈະເຫັນເຂົ້າໜົມທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂດນັດ ວາງຂາຍຕາມຮ້ານນ້ອຍຕາມແຄມທາງ ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ຢູ່ທົ່ວໄປ.

4. ໝາກໄມ້ສົດ

ອາຫານວ່າງທີ່ບໍ່ຄວນພາດອີກປະເພດໜຶ່ງຄືໝາກໄມ້ສົດ ອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ ກໍຄົງຄິດເຫັນໝາກໄມ້ສົດ, ມີໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດມີທັງໝາກໄມ້ພື້ນບ້ານ, ໝາກໄມ້ທີ່ນໍາເຂົ້າມາ, ໝາກໄມ້ຕາມລະດູການ ທີ່ແມ່ຄ້າໄດ້ເອົາມາວາງຂາຍໝູນວຽນຕາມລະດູການຂອງໝາກໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ ເຊັ່ນ: ໝກພຸກ (ສົ້ມໂອ), ໝາກນັດ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກຮຸ່ງ, ໝາກ ເຊິ່ງມີໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດມາວາງຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປ.

5. ເຂົ້າຕົ້ມມັດ

food_luangprabang_laos

ປະເພດເຂົ້າຕົ້ມທີ່ຫໍ່ດ້ວຍໃບຕອງ, ເປັນປະເພດຂອງຫວານພື້ນເມືອງອີກຊະນິດໜຶ່ງ ຊາວບ້ານນິຍົມເຮັດໄປໃສ່ບາດ, ເຮັດດ້ວຍເຂົ້າໜຽວຍັດໄສ້ດ້ວຍກ້ວຍ, ຖົ່ວ ແລະ ອື່ນໆ ປະສົມດ້ວຍນໍ້າກະທິ, ນໍ້າຕານພໍເໝາະ ຫຼັງຈາກຫໍ່ແລ້ວກໍ່ໜຶ້ງຈົນສຸກກາຍເປັນເຂົ້າຕົ້ມ.