ມໍລະດົກໂລກຂອງຢູເນສໂກ

Image

ຫຼວງພະບາງເມືອງມໍລະດົກໂລກ


ໃນປີ 1995, ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ (UNESCO) ໄດ້ເລືອກເອົາເມືອງຫຼວງພະບາງເຂົ້າໃນບັນຊີມໍລະດົກໂລກ. ຄະນະກຳມະການກ່າວໄວ້ວ່າໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຈກາງເມືອງເກົ່າຂອງຫຼວງພະບາງ. “ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໂດດເດັ່ນ ຂອງການເຊື່ອມໂຍງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບດັ້ງເດີມ ກັບໂຄງສ້າງຕົວເມືອງ ແລະບັນດາຜູ້ປົກຄອງອານານິຄົມເອີຣົບໃນສະຕະວັດທີ 19 ແລະ 20, ໃນຄວາມພິເສດຂອງພູມສັນຖານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົວເມືອງແມ່ນໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ. ເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນເວທີສຳຄັນສຳລັບການປະ ສົມປະເພນີຂອງສອງວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

3 ມາດຖານ ໃນຂໍ້ສະເໜີຂອງການເປັນເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກຄື:

ເງື່ອນໄຂ (ii): ຫຼວງພະບາງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະສົມປະສານພິເສດຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບດັ່ງເດີມຂອງ ລາວ ແລະ ຕຶກອາຄານແບບສະໄໝນິຍົມຂອງເອີຣົບໃນສະຕະວັດທີ 19 ແລະ 20.
ເງື່ອນໄຂ (iv): ຫຼວງພະບາງແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳ ທີ່ສັບຊ້ອນຂອງອາຄານສາສະໜາ, ການກໍ່ສ້າງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອາຄານອານານິຄົມຕາເວັນຕົກ.
ເງື່ອນໄຂ (v): ທິວທັດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຫຼວງພະບາງໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ເປັນເວທີສຳຄັນໃນການປະສົມປະສານຂອງສອງປະເພນີ ສອງວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

(ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມໍລະດົກໂລກກົດອ່ານ ທີ່ນີ້)

ກ່ຽວກັບນະຄອນຫຼວງພະບາງ


ກຽວກັບຫຼວງພະບາງ

ສູນກາງດ້ານສາສະໜາ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຂວງ