ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ຄັ້ງທີ IV ຂອງໂຄງການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາ ...

ລາຍການເຄື່ອນໄຫວບຸນປີໃໝ່ລາວ ປະຈຳປີ ພສ 2564 ລະຫວ່າງວັນທີ່ 13-25 ເມສາ (4) 2021 ທີ່ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ມໍລະດົກໂລກ