ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ຄັ້ງທີ IV ຂອງ CEML

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ຄັ້ງທີ IV ຂອງໂຄງການ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງແບບຍືີນຍົງ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ທີ່ໂຮງແຮມຫຼວງພະບາງວີວ