ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ_Culture and History

ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ


ຫຼວງພະບາງພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ມີວິຖີຊີວິດແບບດັ້ງເດີມ
ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ຍັງຄົງຢູ່ ເຖິງວ່າຈະຖືກທົດສອບເປັນເວລາດົນນານກໍ່ຕາມ

ຫໍພິພິຕະພັນແຫ່ງຊາດຫຼວງພະບາງ

ຫໍພິພິຕະພັນແຫ່ງຊາດຫຼວງພະບາງ ແຕ່ກ່ອນແມ່ນພະລາດຊະວັງ ເປັນສະຖະທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ນ່າສົນໃຈ ຜູ້ຢ້ຽມຊົມສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄອບຄົວລາດສະວົງ ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຂອງ ຫຼວງພະບາງ

Read more>

ໂຮງລະຄອນພະລັກພະລາມ

Enjoy the culture of Laos by witnessing a tradtional dance performance known as Phralak Phralam at the Royal Palace.

Read more>

ອາຄານອານານິຄົມ

Charming riverfront villas and grand old buildings...discover the architectural beauty of Luang Prabang

Read more>

ສູນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມໍລະດົກ

Located in a charming wooden historic building, the Heritage Information Center, known as Heuanchan offers visitors the chance to learn about traditional ways of life.

Read more>

ສູນເກັບກູ້ລະເບີດ

The UXO Visitors Centre is a ‘must see’ for those who travel to Luang Prabang with real-life bombies on display as well as moving accounts of the Secret War.

Read more>

ສູນວັດທະນະທຳເດັກ

The Children’s Cultural Center in Luang Prabang is a place to witness Lao ceremonies, puppet shows and traditional dance performances.

Read more>

ສູນສິລະປະແລະຊົນເຜົ່າວິທະຍາ

Read more>

Traditional Storytelling

Be entertained and enthralled by Garavek, a traditional theatrical event featuring one charasmatic storyteller and live music.

Read more>

Rice Farming

Become a rice farmer for the day by learning how to plant and harvest this precious crop. A fun activity for the whole family.

Read more>

Luang Prabang Cuisine

Traditional Luang Prabang cuisine is based on fresh ingredients, subtlety, and variety. Be sure to taste some of the goodness while you're in town.

Read more>