ເມືອງງອຍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ

ເມືອງງອຍເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງໃນໄລຍະທີ 1 ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ ປະກອບມີ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານປາກບາກ, ບ້ານໜອງຂຽວ, ບ້ານສົບຮຸນ ແລະ ບ້ານຜາທອກ.