ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວແຂວງອື່ນໆ

ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວແຂວງອື່ນໆ


ນອກຈາກຫຼວງພະບາງ ຂ້ອຍຄວນຈະໄປທ່ຽວໃສດີ? ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເປັນຕາໜ້າທ່ຽວ? ເດີນທ່ອງທ່ຽວຕ່າງແຂວງ

ແຂວງອຸດົມໄຊ

ອຸດົມໄຊ ເປັນແຂວງໜຶ່ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ, ໄລຍະທາງໃນການເດີນທາງໄປ ປະມານ 5 ຊົ່ວໂມງ,ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍພູເຂົາສີຂຽວອຸ່ມຮຸ່ມ ມີແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກໄຫຼຜ່ານແຂວງຄື: ນໍ້າອູ, ນໍ້າແບງ, ນໍ້າທາ. ນໍ້າກັດຢໍລະປາ ເປັນແຫຼ່ງທ່ຽວໃໝ່ຂອງແຂວງ, ມີຣີສອດຕັ້ງຢູ່ແຄມຫ້ວຍນໍ້າກາງໃຈປ່າ, ມີຄວາມກົມກືນກັບທໍາມະຊາດ>

ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຊ້າງ ຈາກຫຼວງພະບາງໄປ ໃຊ້ເວລາເດີນທາງ 2 ຊົ່ວໂມງ, ມີລົດຕູ້ ແລະລົດເມເປີດໃຫ້ບໍລິການສະຖານີຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານສາຍໃຕ້, ຖ້າທ່ານຕ້ອງສໍາຜັດກັບຊ້າງຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີຄືທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເພາະມີຊ້າງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ, ການເຮັດກິດຈະກໍາແມ່ນໃຊ້ເວລາ 2 ວັນ 1 ຄືນ>