ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວແຂວງອື່ນໆ

ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວແຂວງອື່ນໆ

Oudomxay_lao

แขวงอุดมไซ(Lao)   เรามักจะเจอถามคำถามนี้ในสำนักงานการท่องเที่ยว :“นอกจากหลวงพระบางแล้วฉันควรจะไปเที่ยวที่ไหนดี ? มีอะไรบ้างที่น่าเที่ยว…