ພາຍເຮືອກາຢັກ

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
kayaking-luangprabang-laos
kayaking-luangprabang-laos

ພາຍເຮືອກາຢັກ

ພາບລວມ

ນໍ້າຄານ ເປັນແມ້ນໍ້າທີ່ເໝາະສໍາລັບການລ່ອງເຮືອກາຢັກ ທ່ານສາມາດຊົມທິວທັດທໍາມະຊາດ, ຊົມວິຖີຊີວິດຂອງຊາວ ບ້ານຕາມແຄມນໍ້າໄດ້, ລາຍການທົວພາຍເຮືອຄາຢັກຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ນໍ້າຄານຈົນເຖິງນໍ້າອູ, ຜູ້ປະກອບການມັກຈະລວມກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ກັບ ໂຮມສະເຕ, ແຄມປິງ, ການຍ່າງປ່າ, ຂີ່ລົດຖີບ.

ລາຍລະອຽດ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ (ຕາມຖະໜົນສາຍຫຼັກໃຈກາງເມືອງ). 

ກິດຈະກໍາອື່ນໆ