ກິດຈະກໍາປັ່ນລົດຖີບ

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ກິດຈະກໍາປັ່ນລົດຖີບ

ພາບລວມ

ມີທາງເລືອກອີກຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບການປັ່ນລົດຖີບປະຈົນໄພອ້ອມຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ, ຈາກການສໍາຫຼວດ ຫຼວງພະບາງເຕັມໄປດ້ວຍພູອ້ອມຮອບ, ຂີຕົມ ແລະຊາຍ, ທ່ານຕ້ອງກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຮ່າງກາຍ.

 ການທ່ຽວຊົມຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງດ້ວຍລົດຖີບ ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີຫຼາຍ, ສະຖານທີ່ສວຍງາມ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ສໍາຜັດກັບວິຖີຊີວິດ, ສໍາຜັດກັບອາຊີບຂອງຄົນໃນໝູ່ບ້ານ ແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພູມປັນຍາຊາວບ້ານ.

Image

ກິດຈະກໍາອື່ນໆ