ການຕີເຫຼັກ

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
blacksmithing-luangprabang-laos

ການຕີເຫຼັກ

ພາບລວມ

ບ້ານຫາດຮ່ຽນ ເປັນບ້ານຊ່າງຕີເຫຼັກທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫຼວງພະບາງ, ມີດທີ່ເຮັດດ້ວຍມື ແລະ ເຄື່ອງມືການກະເສດອື່ນໆ ມີຂາຍຢູ່ທີ່ນີ້.

ເວລາເປີດ-ປິດ

ການຕີເຫຼັກ ເປີດທຸກວັນ 5:30 – 11:30 (ເປີດສະເພາະຕອນເຊົ້າ) ເຂົ້າຊົມຟຼີ.

ການເຂົ້າເຖິງ

ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫາດຮ່ຽນ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງພຽງ 2 ກິໂລແມັດ, ໃກ້ກັບສະໜາມບິນສາກົນຫຼວງພະບາງ.

ຫົວຂໍ້ອື່ນໆກ່ຽວກັບ ທໍາມະຊາດ