ເຈ້ຍສາ

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ເຈ້ຍສາ

ພາບລວມ

ເຈ້ຍສາເຮັດມາຈາກເປືອກປໍສາ ທ່ານສາມາດທ່ຽວຊົມບ້ານທີ່ຜະລິດເຈ້ຍປໍສ າແລະ ການຕໍ່າແຜນແບບດັ້ງເດີມ, ການທ່ຽວຊົມບ້ານຊຽງເຫຼັກ ແລະບ້ານຊ່າງຄ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການເຮັດເຈ້ຍປໍສາ ແລະການຕໍ່າແຜ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເວລາເປີດ-ປິດ

ເປີດທຸກວັນ ເວລາ 9:00-11:00 ບໍ່ເສຍຄ່າເຂົ້າຊົມ.

ການເຂົ້າເຖິງ

ເສັ້ນທາງການເຂົ້າເຖິງ ຂຶ້ນທາງໄປທິດເໜືອຂອງເມືອງຕາມແຄມນໍ້າຄານ ປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ແລະຂ້າມນໍ້າຄານ, ສາມາດຂົ້າເຖິງໄດ້ດ້ວຍການນັ່ງລົດຕຸກຕຸກ (ໄປທາງຂົວໃໝ່), ຖ້າຫາກທ່ານຂີ່ລົດຖີບ ຫຼື ຍ່າງ ແມ່ນໄປທາງຂົວເກົ່າແລ້ວລ້ຽວຊ້າຍໄປຕາມເສັ້ນທາງແຄມຂອງຂຶ້ນໄປ.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ອື່ນໆ