ພຸດທະສາສະໜາ

ພຸດທະສາສະໜາ


ຍ່າງຜ່ານວັດເກົ່າແກ່ບູຮານ ຟັງເທດຟັງທຳ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີທາງພຸດທະສາສະໜາ ເຊິ່ງປະຊາຊົນໄດ້ປະຕິບັດມາເປັນເວລາຫລາຍສັດຕະວັດແລ້ວ.