ອາຫານຫຼວງພະບາງ

Image

ອາຫານຫຼວງພະບາງ

ພາບລວມ

ອາຫານລາວໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນປະກອບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຊບ. ມີການເປີດການສອນຮຽນປຸງແຕ່ງ ອາຫານອ້ອມຕົວເມືອງ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພືດສະຫມຸນໄພທີ່ມີກິ່ນຫອມ, ຜັກສົດ ແລະ ຊີ້ນ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນ, ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານລາວ.

ສຳລັບການຮຽນປຸງແຕ່ງອາຫານທ່ານສາມາດລົງທະບຽນເພື່ອຮຽນຫຼັກສູດຢູ່ຮ້ານອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງພາຍໃນເມືອງໄດ້ ເຊິ່ງສ່ວນຫລາຍຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນໃຫຍ່ສາຍຫຼັກຂອງເມືອງ.

ຫົວຂໍ້ອື່ນໆກ່ຽວກັບ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ