ເລົ່ານິທານພື້ນເມືອງ

Image

ເລົ່ານິທານພື້ນເມືອງ

ພາບລວມ

ມີນິທານຫຼາຍເລື່ອງໃນຫລາຍພາສາ, ເລົ່າເລື່ອງຕ່າງໆຜ່ານປະຫວັດສາດ ແລະວັດທະນະທຳຈາກຄົນລຸ້ນໜຶ່ງ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າຂອງຊາດລາວ. ຫຸ່ນໄມ້(Puppets) ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມມາດົນນານ ສຳລັບເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວໃນແຂວງຫລວງພະບາງຈະສາມາດສຳຜັດກັບການເລົ່ານິທານພື້ນເມືອງ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີການສະແດງຫຸ່ນໄມ້ຕາມເນື້ອໃນຂອງເລື່ອງ.

ເວລາເປີດ-ປິດ

ການເລົ່ານິທານພື້ນເມືອງ, ເປີດທຸກວັນ ເວລາ: 18:30 – 19:30 ໂມງ.

ຄ່າເຂົ້າຊົມ: 50,000 ກີບຕໍ່ຄົນ (ສາມາດຊື້ໄດ້ທີ່ໂຮງລະຄອນຫລັງ ເວລາ 18:00 ໂມງແລງ).

ການເຂົ້າເຖິງ

 ຕັ້ງຢູ່ບ້ານວັດໜອງ ໃຊ້ເວລາປະມານ 8 ນາທີ ຍ່າງຈາກໃຈກາງເມືອງ, ໃກ້ກັບສວນສະປາກາເດັນ (Spa Gardan).

ທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ອື່ນໆ