ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ

Cartoons by Chongkham Phonkeo

 1. ສໍາລັບຄົນລາວແລ້ວ ຫົວຖືວ່າເປັນພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຕີນ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຕໍ່າສຸດ, ການໃຊ້ຕີນຊີ້ບອກຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ເປັນສິ່ງທີ່ຄົນລາວຍອມຮັບບໍ່ໄດ້.
 2. ພະສົງ, ສໍາມະເນນ ເປັນບຸກຄົນທີ່ຄົນລາວໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືທີ່ສຸດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງແຕະຕ້ອງຖືກຄີງພະສົງ ສໍາມະເນນເດັດຂາດ ເພາະເປັນການເຮັດຜິດສິນ ແລະ ຂະນົບທໍທນຽມ.
 3. ການເຂົ້າວັດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂະນົບທໍານຽມ ຮີດຄອງປະເພນີລາວຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຄວນປົດເກີບ, ໝວກ ແລະ ນັ່ງເປັນລະບຽບເມື່ອເວລາເຄົາລົບພະພຸດພະຮູບ ແລະ ພິທີການຕ່າງໆທາງສາສະໜາ.
 4. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີ ບໍ່ຄວນເສບສິ່ງເສບຕິດຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ.
 5. ບໍ່ຄວນນໍາເອົາສິ່ງຂອງສ່ວນຕົວໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ເພາະເປັນການສົ່ງເສີມການຂໍທານ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບໍລິຈາກຄວນຕິດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນທາງການ.
 6. ຄົນລາວບໍ່ນິຍົມເວົ້າສຽງດັງ ແລະ ບໍ່ມັກປະທະ, ກະລຸນນາຢ່າໃຊ້ສຽງ ຫຼື ຂຶ້ນສຽງໃນເວລາສົນທະນາ.
 7. ກ່ອນຖ່າຍຮູບ ຄວນຂໍອະນາສາດກ່ອນ ເພື່ອສະແດງມາລະຍາດທີ່ດີ.
 8. ການແຕ່ງກາຍສຸພາບ ເປັນການປະພຶດທີ່ດີ.
 9. ຈົ່ງຊ່ວຍກັນປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ.
 10. ບໍ່ຄວນກອດ, ຈູບກັນໃນສະຖານທີ່ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ.
 11. ຊ່ວຍອຸດໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເປປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ.
 12. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີຕ້ອງນຸ່ງຫົ່ມດ້ວຍເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
 13. ບໍ່ຄວນຊື້ວັດຖຸບູຮານເກົ່າແກ່ຈາກບຸກຄົນ ຫຼື ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ.
 14. ພະພຸດພະຮູບເປັນສິ່ງທີ່ຄົນລາວສັກກະລະບູຊາ ກະລຸນາສະແດງຄວາມເຄົາລົບດ້ວຍການນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ສຸພາບໃນເວລາທ່ຽວຊົມວັດວາອາຮາມ ແລະ ຖ່າຍຮູບ.
 15. ທຸກຄັ້ງທີ່ຍ່າງກາຍໜ້າ ຫຼື ຫຼັງຂອງຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ ກະລຸນາກົ້ມຕົວລົງລເັກນ້ອຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
 16. ບໍ່ຄວນເປືອຍກາຍ ຫຼື ໃສ່ເສື້ອນ້ອຍໃນສະຖານສາທາລະນະ.
 17. ກະລຸນາປົດເກີບທຸກຄັ້ງກ່ອນເຂົ້າເຮືອນຂອງຄົນລາວ.
 18. ປະເທດລາວມີສະຖານສັກກະລະບູຊາໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ກະລຸນາຢ່າແຕະຕ້ອງ ຫຼື ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວກ່ອນໄດ້ຮັບອະນາຍາດ.
 19. ກະລຸນາຊ່ວຍກັນຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມສວຍງາມໃນປະເທດລາວ, ບໍ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.
 20. ຊ່ວຍກັນອຸດໜູນຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາອັນສວຍງາມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ຖືເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ອານຸລັກສິລະປະວັດທະນະທໍາລາວ.