5 เหตุผลที่ควรไปเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ


หลวงพระบางถูกตั้งเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวจนถึงป ค.ศ.1975 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเดิมทีคือ พระราชวังเก่า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1904 สมัยพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ ซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยสิ่งของที่น่าสนใจและข้อมูลเกี่ยวกับราชวงศ์

1. ทุกสิ่งสร้างขึ้นด้วยทองคำ

luangprabang_laos_nationalmuseum

ภายในห้องพระราชบัลลังก์ของเจ้ามหาชีวิต(พระมหากษัตริย์) เป็นห้องที่งดงามเต็มไปด้วยของที่สร้างขึ้นโดยมีทองคำเป็นส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็นมงกุฏทอง ดาบ พระพุทธรูปโบราณ และพระมหาที่นั่ง กำแพงของห้องนี้ถูกทาสีแดงคล้ายสีเลือด ประกอบกับกระจกโมเสกที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงพระบาง ในห้องนี้มีการจัดแสดงพระพุทธรูปทีมีคุณค่าและสวยงามที่สุดในประเทศลาวไว้ในตู้กระจก

2. พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศลาว

luangprabang_laos_nationalmuseum

พระพุทธรูปที่ได้รับความเคารพมากที่สุดในประเทศลาว หรือ พระบาง ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณทางขวาของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสูง 83 ซม. ทำด้วยทองสัมฤทธิ์และเงิน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในศรีลังกา ในช่วงศตวรรษที่ 1– 9 นอกจากนี้ยังถูกสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นจากเขมร พระพุทธรูปถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในภูมิภาคแห่งนี้ ในปี ค.ศ.1778 ชาวสยามได้ขโมยพระบางและนำกลับไปไว้ที่ประเทศไทย และส่งคืนกลับมาในปี ค.ศ.1782 เชื่อกันว่า พระบางเป็นสาเหตุของความวุ่นวายทางการเมืองและความโชคร้าย แต่พระบางก็ถูกขโมยไปอีกครั้งในปี ค.ศ.1828 และถูกส่งกลับมาด้วยเหตุผลเดียวกันอีกในปี ค.ศ.1867 ปัจจุบันพระบางถูกประดิษฐานอยู่ที่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือราชพระราชวังเก่า ในแต่ละปีในช่วงเทศกาลปีใหม่ของลาว พระบางได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดใหม่ เพื่อให้คนท้องถิ่นได้มีโอกาสไปสักการะ

3. สถาปัตยกรรมและศิลปะ

luangprabang_laos_nationalmuseum

สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่เป็นเหตุผลที่คุ้มค่าในการมาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เดิมเป็นพระราชวังเก่านั้น เป็นสถาปัตยกรรมที่มีส่วนผสมระหว่างศิลปะสไตล์ฝรั่งเศสกับลาว เหนือทางเข้าประตูด้านหน้าจะมีหลังคามุงกระเบื้อง ตรงกลางมีมุขยื่นออกมา มีหน้าบันเป็นรูปช้าง 3 เศียร มีฉัตรกางอยู่ตรงกลางข้างบน อันเป็นสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรลาวล้านช้างในระบอบเดิม โดยตัวอาคารนั้นทำมากจากหินอ่อนอิตาลีและชั้นภายในทำมาจากไม้สักที่มีความสวยงามในด้านดีไซน์ โดยเฉพาะห้องรับรองของเจ้ามหาชีวิตและเจ้าหญิง มีความสวยงามยิ่งนัก ภาพวาดบนผนังของห้องรับรองของเจ้ามหาชีวิต วาดขึ้นในปี ค.ศ.1930 โดยศิลปินชาวฝรั่งเศส อลิช เดอ โฟเตอโร จิตรกรรมฝาผนังนั้นบอกเล่าวิถีชีวิตของชาวลาวในช่วงเวลาต่างๆของวัน ห้องรับแขกของพระราชินี มีรูปขนาดใหญ่ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา พระนางคำผูย และเจ้าฟ้าชายมงกุฏราชกุมารวงศ์สว่าง โดยศิลปินชาวรัสเซีย อิลยา กลาซูนอฟ ในปี ค.ศ.1967

4. วิถีชีวิต

luangprabang_laos_nationalmuseum

เตียงไม้สักแบบดั้งเดิมที่ทำด้วยมือ สำหรับเจ้ามหาชีวิตและเจ้าหญิง ยังคงตั้งอยู่ในอาคาร ให้ความรู้สึกเหมือนเมื่อครั้งที่พระราชวงศ์ยังทรงประทับอยู่ นอกจากนี้ยังมีเครื่องทรงที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้กระจกตามแนวทางเดินให้ได้ชม โต๊ะอ่านหนังสือ ห้องครัว แสดงถึงกิจวัตรประจำวันของเหล่าราชวงศ์ ด้านหลังของพระราชวังท่านจะพบกับรถโบราณ 2 คัน ยี่ห้อ Lincoln Continentals ผลิตในปี ค.ศ.1960 รถยี่ห้อ Citroën DS ถือเป็นยานยนต์หายากอมตะอีกรุ่นหนึ่ง และ รุ่น Edsel Citation นอกจากนี้ยังมีเรือพระที่นั่งทำจากไม้สักที่ทรงใช้ข้ามแม่น้ำโขงอีกด้วย

5. ของกำนัลจากต่างแดน

ในห้องรับรองจะเต็มไปด้วย เครื่องเงิน สิ่งทอ เครื่องลายคราม ซึ่งเป็นของกำนัลจากประเทศต่างๆจัดแสดงอยู่ ทั้งจากประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา เนปาล รัสเซีย โปแลนด์ ไทย ฮังการี จีน อเมริกา และแคนาดา โดยเฉพาะของที่น่าสนใจคือ เศษหินจากดวงจันทน์ ที่เป็นของกำนัลจากสหรัฐอเมริกา ในภารกิจของยานอะพอลโล