งานเทศกาล

วางแผนเข้าร่วมงานเทศกาลต่าง ๆ? รับข้อมูลได้ที่นี่!


No items were found matching your selection.

ปฏิทินงานเทศกาลใน 12 เดือน


เดือน เมษายน
ปีใหม่ลาว (หลวงพระบาง)

เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดในปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี

เดือนพฤษภาคม
ประเพณีบุญบั้งไฟ

เดือนพฤษภาคม
วันวิสาขบูชา

3 เหตุการณ์คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 

เดือนกรกฎาคม
บุญเข้าพรรษา

วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 

เดือนสิงหาคม 
ประเพณีบุญแข่งเรือ และบุญห่อข้าวประดับดิน

ช่วงเรือที่น้ำคาน

เดือนกันยายน
ประเพณีบุญห่อข้าวสลาก

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 

เดือนตุลาคม
ประเพณีบุญไหลเรือไฟหรือออกพรรษา

มีงานไหลเรือไฟ และงานลอยกระทง
on the river at night

เดือนทันวา
ปีใหม่ชนเผ่าขมุ เผ่าม้ง

31 ทันวา
งานเคาท์ดาวน์ปาร์ตี้

มกราคม
บุญผาเวช

นิทานของเจ้าชายเวสสันดรเล่า

มกราคม
ประเพณีบุญคุณข้าว (การสู่ขวัญข้าว)

การทำประเพณีบุญคุณข้าว

เดือน กุมภาพันธ์
ประเพณีบุญข้าวจี่ (มาฆบูชา)

เทศกาลวันมาฆบูชา