เทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบางหลวง 2017

 

มันเป็นเวลาที่จะเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ที่น่าทึ่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเทศกาล มีภาพยนตร์มากกว่า 30 เลื้องที่จะเล่นอยู่ในตัวเมืองหลวงพระบาง.

◆เมื่อไร    วันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2017

◆เวลาไหน  ช่วงกลางวัน เวลา: 10:00, 12:00, 14:00 และ 16:00 นาฬิกา และในช่วงกลางคืน เวลา: 19:00 ถึง 21:00 นาฬิกา (คอนเสิร์ตและรำแบบดั้งเดิมของหลวงพระบางคือ เริ่มตั้งแต่ 18:00 นาฬิกา)

◆อยู่ที่ไหน

สถานที่ตอนกลางวัน(10:00-16:00): โรงแรมโซฟิเทล โรงแรมห้าดาว
สถานที่ตอนกลางคืน( 18:00-21:00): ตลาดหัตถกรรม (หน้าศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว), แสดงกลางแจ้ง

◆ค่าตั๋ว  ทั้งหมดฟรี!

◆กำหนดการเล่น  กรุณาตรวจสอบที่ เว็บไซต์