เยี่ยมชมจังหวัดอื่น

เยี่ยมชมจังหวัดอื่น

จังหวัดอุดมไช

อุดมไซเป็นแขวงหนึ่งที่ใหญ่ในภาคเหนือของลาว ล้อมรอบด้วยภูเขาสีเขียวชอุ่มและแม่น้ำหลักที่ไหลผ่านจังหวัด

จังหวัดไชยบุลี

ไชยบุรีเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยช้าง หากท่านต้องการสัมผัสกับช้างตัวเป็นๆ ที่ไชยบุรีคือทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะมีช้างจำนวนมากที่สุดในประเทศลาว