อาคารอาณานิคม

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

อาคารอาณานิคม

ภาพรวม

ใช้เวลาเดินไปเรื่อย ๆ บนถนนสายหลักของหลวงพระบาง คุณจะเห็นการผสมผสานของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมลาวกับสถาปัตยกรรมยุโรป และคุณจะเข้าใจว่าทำไมหลวงพระบางถึงเป็นเมืองมรดกโลก จะเห็นได้ชัดบริเวณตึกรอบ ๆ ใจกลางเมือง จุดเด่นของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ได้แก่ พระราชวังที่สร้างขึ้นระหว่างปี 1904 – 1909

การเข้าถึง

ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก รอบเมืองหลวงพระบาง บ้านบางหลังคุณสามารถเยี่ยมชมได้ฟรี

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

หัวข้ออื่น ๆ สำหลับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์