คู่มือแนะนำการท่องเที่ยว

คู่มือแนะนำการท่องเที่ยว


คู่มือสำหรับการท่องเที่ยวสีเขียว (LaoSafe)

คู่มือเกี่ยวกับ การปฏิบัติด้านสุขภาพ และสุขอนามัยสำหรับภาคการท่องเที่ยวสีเขียว

การเข้าถึง

การเดินทางสู่หลวงพระบางทางอากาศ,รถบัส,และโดยเรือ

ข้อมูลพื้นฐาน

วีซ่า, การขนส่ง, สกุลเงิน, อินเทอร์เน็ต, สภาพอากาศ ฯลฯ

วีช่า

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าและการเข้าเมือง

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

เวลาเปิดบริการ,การเข้าถึง, บริการของเรา

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ

คู่มือเกี่ยวกับวัฒนธรรม และสิ่งที่ควรปฏิบัติใน ลาว

ดาวน์โหลด

แผนที่ แผ่นพับ คู่มือเสียง ไฟล์ PDF/ jpg