ข้อตวรปฎิบัตัและข้อห้าม

ข้อควรปฎิบัตัและข้อห้าม

คู่มือการท่องเที่ยวที่สำคัญทางวัฒนธรรมใน สปป ลาว

Cartoons by Chongkham Phonkeo

 1. สำหรับคนลาว  ศีรษะเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุดและเท้าถือเป็นสิ่งที่อยู่ต่ำที่สุด การใช้เท้าชี้บอกความต้องการต่างๆเป็นสิ่งที่คนลาวรับไม่ได้
 2. พระภิกษุและสามเณร ถือว่าเป็นบุคคลที่คนลาวให้ความเคารพนับถือมากที่สุด ห้ามผู้หญิงแตะเนื้อต้องตัว พระสงฆ์โดยเด็ดขาด เนื่องจากจะผิดจารีตประเพณี
 3. การเข้าวัดนั้น ควรปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวเมืองหลวงพระบาง ควรถอดรองเท้า หมวก และนั่งเมื่อเขาเคารพบูชาพระพุทธรูป
 4. นักท่องเที่ยวที่ดีไม่ควรเสพสารเสพติด ใน ส.ป.ป. ลาว
 5. ไม่ควรนำเอาสิ่งของส่วนตัวให้ผู้อื่นซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการขอทาน ถ้าต้องการบริจาค ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. คนลาวไม่นิยมพูดเสียงดังและหลีกเลี่ยงการปะทะกัน กรุณาอย่าใช้เสียงและขึ้นเสียงเมื่อสนทนากัน
 7. ก่อนถ่ายรูป ควรขออนุญาตก่อนเพื่อเป็นการแสดงมารยาทที่ดี
 8. การแต่งกายสุภาพ คือ การประพฤติตนที่ดี
 9. จงช่วยกันปกปักรักษามรดกทางด้านวัฒนธรรม
 10. ไม่ควรกอดจูบในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 11. ช่วยอุดหนุน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้าน
 12. นักท่องเที่ยวที่ดีต้องนุ่งห่มด้วยเครื่องแต่งกายที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 13. ไม่ควรซื้อวัตถุโบราณเก่าแก่จากบุคคลหรือร้านขายเครื่องที่ระลึกต่างๆ
 14. พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่คนลาวสักการะบูชา กรุณาแสดงความเคารพด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่สุภาพในขณะ

เที่ยวชมวัดวาอาราม และถ่ายรูป

 1. ทุกครั้งที่เดินผ่านข้างหน้าหรือข้างหลังคนที่นั่งอยู่อย่าลืมค้อมตัวลงเล็กน้อยตามสมควร
 2. ไม่ควรเปลือยกายหรือสวมใส่เสื้อน้อยชิ้นในที่สาธารณะ
 3. กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านของคนลาว
 4. ประเทศลาว มีสิ่งสักการะบูชาในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก กรุณาอย่าแตะต้องหรือเข้าไปในสถานที่

ก่อนได้รับอนุญาต

 1. กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาดและความสวยงามในประเทศลาว ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดในที่สาธารณะ
 2. ช่วยอุดหนุนงานหัตถกรรมอันสวยงามและมีคุณภาพ ถือเป็นการช่วยสส่งเสริมและอนุลักษณ์ศิลปะหัตถกรรมลาว

ตรวจสอบคู่มือการเดินทางอื่น ๆ

การเข้าถึง

การเข้าถึงหลวงพระบางมีหลายทางที่ต่างกัน เครื่องบิน รถบัส และเรือ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >

ข้อมูลพื้นฐาน

วีซ่า การขนส่ง สกุลเงิน อินเตอร์เน็ต สภาพอากาศ ฯลฯ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >

วีช่า

ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าและตรวจคนเข้าเมือง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเทื่ยว

เวลาเปิดทำการ การเข้าถึง การให้บริการที่ศูนย์ รายละเอียดทัวร์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >

สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ

คู่มือการท่องเที่ยวที่สำคัญทางวัฒนธรรมในประเทศลาว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >

ฟรีดาวน์โหลด

แผนที่ แผ่นพับ คู่มือเสียง ไฟล์ PDF/ jpg

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >