การทำนาข้าว

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
rice-farming-luangprabang-laos

การทำนาข้าว

ภาพรวม

ถ้าคุณหรือครอบครัวของคุณต้องการลองสัมผัสวิธีการปลูกข้าว เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว คุณสามารถทำได้ที่นี่ ตอนเช้าในเมืองหลวงพระบางคุณสามารถสัมผัสรูปแบบการทำนาปลูกข้าวแบบดั้งเดิม กระบวนการทำงานของวัว การปลูกข้าว การเก็บเกี่ยว การแยกข้าวจากแกลบได้ แน่นอนว่าควบคู่ไปกับการปลูกข้าว จะต้องมีงานฝีมือในการเชื่อมต่อเช่น การตีเหล็ก และการทอผ้าที่ทำโดยผู้อาวุโสของหมู่บ้าน หลังจากทำงานทั้งหมดเสร็จ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการกินผลิตผลหลักของประเทศลาวได้อีกด้วย

เวลาเปิด-ปิด

+การทำนาข้าว เปิดทุกวัน เวลา : 08.30 น.
(หากสนใจกิจกรรมนี้ คุณสามารถทำการจองกับบริษัททัวร์ในเมือง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก ถนนศรีสว่างวงศ์)

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
rice-farming-luangprabang-laos

หัวข้ออื่น ๆ สำหลับกิจกรรม