การผจญภัยโหนสลิง

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

การผจญภัยโหนสลิง

ภาพรวม

น้ำตกตาดร้อยครัว สวนน้ำดง และน้ำตกตาดแส้ มีสถานที่สำหรับโหนสลิงสูงประมาณ 100 เมตร ผจญภัยเหนือน้ำ โหนสลิงผ่านต้นไม้และน้ำตก ในบรรยากาศธรรมชาติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัททัวร์ (ส่วนใหญ่อยู่บนถนนสายหลัก)

รายละเอียด

กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
คุณสามารถผจญภัยกับการโหนสลิงได้ 3 สถานที่ในหลวงพระบาง

◆น้ำตกตาดร้อยครัว

◆สวนน้ำดง   เว็บไชต์>

◆น้ำตกตาดแส้ (ไปได้โดยไม่ต้องทำการจองล่วงหน้า)

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

หัวข้ออื่น ๆ สำหลับกิจกรรม