วัดใหม่สุวรรณภูมาราม

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
wat-mai-luangprabang-laos

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม

ภาพรวม

ชื่อของวัดแห่งนี้ ได้มาจากพระมหากษัตริย์มันธาตุราฏ ในปี 1821 เนื่องจากมีการฟื้นฟูวัดขึ้นใหม่ เลยได้ให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่า ‘วัดใหม่’. เมื่อท่านเดินทางไปเยี่ยมชมวัดแห่งนี้จะสังเกตเห็นหลังคา 4 ชั้น และ รวมทั้งเรื่องราวจากชีวิตประจำวันและตำนานของมหาเวสสันดรบนผนังวัด

เวลา


เปิดทุกวัน เริ่มตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น.
ค่าเข้าชม 10,000 กีบ / ท่าน

การเข้าถึง

วัดใหม่สุวรรณภูมารามตั้งอยู่บนถนนสายหลัก เดินไปเพียง 5 นาทีจากใจกลางเมืองก่อนถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาต

คำแนะนำ


– แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย หัวไหล่และเข่าควรปกปิดให้มิดชิด ถอดหมวกและรองเท้าออกก่อนเข้าชม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
– ให้ความเคารพแด่พระภิกษุและสามเณร สำหรับสุภาพสตรี ไม่อนุญาตให้โดนตัวของภิกษุและสามเณร
– ห้ามไม่ให้แสดงความรักในสถานที่สาธารณะ เช่นการจับมือ จูบ กอด
– ห้ามไม่ให้ชื้อโบราณวัตถุใด ๆ เพราะเป็นสิ่งต้องห้าม และคุณจะถูกปรับ

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

หัวข้ออึ่น ๆ สำหลับพุทธศาสนา