การเข้าถึง

การเข้าถึง


โดยเครื่องบิน

สนามบินนานาชาติหลวงพระบางอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 4 กิโลเมตร เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่และมีพึ้นที่กว้างขวาง เปิดให้บริการในปีพ.ศ 2556 คุณอาจจะพบประสบการณ์ใหม่ ๆ สำหรับการเดินทางมา หลือเดินทางออกจากหลวงพระบาง

เที่ยวบินสู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง(LPQ)

เส้นทางระหว่างประเทศ: ฮานอย เชียงใหม่ กรุงเทพ เสียมราฐ กว่างโจว เชียงรุ่ง สิงค์โปร์ อินซอน และ กัวลาลัมเปอร์.
เส้นทางภายในประเทศ: นครหลวงเวียงจันทน์ และ ปากเซ.


[การเดินทางไปและกลับจากสนามบิน]

จากสนามบิน: อัตราค่าโดยสารแบบแท็กซี่ 50000กีบ ต่อกลุ่ม สามารถไปส่งที่โรงแรม เกสต์เอาส้หรือที่อื่นๆภายในเทศบาลเมือง เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถอยู่บริเวณทางออกของสนามบิน ทางสนามบินไม่อนุญาติให้รถตุ๊กตุ๊กเข้ามารับนักท่องเที่ยวภายในสนามบินโดยเด้ดขาด.

ไปสนามบิน: มีบริการรถตุ๊กตุ๊กจากใจกลางเมืองใช้เวลา 15 นาทีโดยประมาณ.
สำหลับการขับขี่ที่สบายก่วา โรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ของคุณควรจะจัดส่งคุณโดยรถตู้ปรับอากาศ ลาคาประมาณ 50,000 – 60,000 กีบ.


โดยรถประจำทาง

หลวงพระบางมีสถานีขนส่งสองสถานีหลักสำหรับมินิบัสไปยังทิศใต้และทิศเหนือของประเทศลาว และยังสามารถเดินทางไปประเทศเวียดนาม ประเทศไทยและประเทศจีน นอกจากนี้ ยังมีการบริการรถบัสไปยังทิศเหนือและไปยังทิศใต้อีกด้วย.

 

[สถานีขนส่งสายใต้]

คำอธิบาย: สถานีขนส่งสายใต้มีชื่อเรียกว่า คิวรถสายใต้ ตั้งอยู่ใกล้กับสนามกีฬาหลวงพระบาง ขับรถไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองประมาณ 10 นาที. สถานีขนส่งสายใต้จะให้บริการรถโดยสารทั้งหมดที่เดินทางมาถึงหลือเดินทางออกจากหลวงพระบางไปยังทางทิศใต้เท่านั้น สถานีขนส่งแห่งนี้จะอยู่ใกล้กับสถานีบริการมินิบัส สามารถชื้อตั๋ว ที่สถานีขนส่งได้โดยตรงหรือบริษัทภายในตัวเมือง.
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 7:00 – 17:00 น. (แต่ถ้าคุณต้องการไปสถานีด้วยตัวเองต้องจ่าย 20000 สำหรับบริการรถตุ๊กตุ๊ก.)

จุดหมายปลายทางสถานีสายใต้: แขวงไชยบุรี แก่นท้าว โพนสะหวัน วังเวียง และ เวียงจันทร์.

 

[สถานีขนส่งสายเหนือ]

คำอธิบาย: สถานีขนส่งสายเหนือมีชื่อเรียกว่า คิวรถสายเหนือ ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบิน ประมาณ 15 นาที ขับรถไปทางทิศตะวันออกของเมือง.  โดยทั่วไปแล้วสถานีขนส่งสายเหนือจะให้บริการเฉพาะรดที่เดันทางมา หลือเดินทางออกไปทางภาคเหนือเท่านั้น.  ตั๋วสามารถชื้อได้ที่เคาน์เตอร์สถานีขนส่งโดยตรง.
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 – 17:00 น. (แต่ถ้าคุณต้องการไปสถานีด้วยตัวเองต้องจ่าย 50.000 – 70.000 กีบ สำหรับบริการรถตุ๊กตุ๊ก).

จุดหมายปลายทางสถานีสายเหนือ: หนองเขียว โพนทอง แขวงอุดมไชย แขวงหลวงน้ำทา แขวงหัวพัน(ชำเหนือ) บ่อแก้ว(ห้วยทราย) แขวงพงสาลี.

 

[สถานีขนส่งรถมินิบัส]

คำอธิบาย: ราคารถตู้ที่สถานีจะรวมถึงการรับ ส่งจากที่พักของลูกค้า และลูกค้าจะไม่ได้รับส่วนลดใดใดถ้าหากลูกค้าจ่ายค่าโดยสารไปยังสถานีด้วยตัวเอง.
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 – 21:00 น. (แต่ถ้าคุณต้องการไปสถานีด้วยตัวเองต้องจ่าย 20.000 กีบ สำหรับบริการรถตุ๊กตุ๊ก).

เส้นทางในประเทศ:
เส้นทางไปทางเหนือ:
หนองเขียว แขวงหลวงน้ำทา และบ่อแก้ว (ห้วยทราย).

เส้นทางไปทางใต้: โพนสะหวัน วังเวียง และ เวียงจันทร์.

เส้นทางระหว่างประเทศ: เดียนเบียนฟู ฮานอย เว้ และ หวิง(ประเทศเวียดนาม); เชียงใหม่ เชียงราย และ เลย(ประเทศไทย); คุณหมิง เชียงรุ่ง และเมืองหลา(ประเทศจีน).

รถโดยสารที่ไปยังสถานีทางเหนือหรือทางใต้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการออกรถตามเวลาที่ได้กำนดไว้ และการใช้บริการรดตุ๊กตุ๊กไปยังสถานีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม. การจัดการการขนส่งการเดินทางผ่านเกตส์เอ้าส์หรือบริษัททัวร์จะมีค่าใช่จ่ายค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยๆ แต่จะเป็นความคิดที่ดี เนื่องจากการจองจากบุคคลที่สามทำให้เราหมั้นใจได้ว่าราคาค่าตั๋วและรวมรถรับส่งจากเกสต์เฮาส์ไปยังสถานีรถบัสได้อย่างถูกต้อง.

การขนส่งโดยเฉพาะรถมินิแวนถ้าหากผู้โดยสารท่านไหนมาถึงก่อนมีสิทเลือกที่นั่งที่ดีกว่าและทำการสำรองที่นั่งไว้โดยวางกระเป๋าที่ไม่มีของมีค่าไว้เพื่อเป็นการหมายที่นั่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ.


โดยเรือ

เรือออกจากหลวงพระบางไปยัง เชียงของ เชียงใหม่ เชียงรายทางเหนือของประเทศไทย (หลือทิศทางอื่นที่คุณต้องการ). จากหลวงพระบางถึงประเทศไทยใช้เวลา 2 วัน 2 คืนเหล่านั้นได้เป็นไฮไลท์ของการเดินทาง การพักผ่อน ภูมิทัศน์ ประสบการณ์ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม. สำหรับการเดินทางข้ามแม่น้ำโขงจากบ่อแก้ว (ห้วยทราย) ไปประเทศไทยมี 2 วิธีคือ ทางเรือและทางรถสองแถวผ่านสะพานมิตรภาพแหล่งที่สาม (ขอวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วแต่เงื่อนไขของประเทศ), สำหรับค่ารดโดยสารขนาดเล็กประมาณ 50 บาทไทย หลือ 5.000 กีบ.

การเดินทางไปยังท่าเรืออยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร ใกล้กับมหาวิทยาลัยสุพานุวง เดินทางโดยรถตุ๊กตุ๊กประมาณ 50000 กีบ.

เรือโดยสารจะมี 2แบบที่แตกต่างกัน มีเรือช้าและเรือเร็ว.
เรือโดยสารแบบช้า: ไปปากแบง และ บ่อแก้ว (ห้วยทราย). โดยอาจจะใช้เวลาถึง 2 วัน และคุณควรพักค้างคืนที่ปากแบง.

เรือโดยสารแบบเร็ว: ไปปากแบง และ บ่อแก้ว (ห้วยทราย).

 

 

ตรวจสอบคู่มือการเดินทางอื่น ๆ


การเข้าถึง

การเข้าถึงหลวงพระบางมีหลายทางที่ต่างกัน เครื่องบิน รถบัส และเรือ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


ข้อมูลพื้นฐาน

วีซ่า การขนส่ง สกุลเงิน อินเตอร์เน็ต สภาพอากาศ ฯลฯ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


วีช่า

ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าและตรวจคนเข้าเมือง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเทื่ยว

เวลาเปิดทำการ การเข้าถึง การให้บริการที่ศูนย์ รายละเอียดทัวร์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ

คู่มือการท่องเที่ยวที่สำคัญทางวัฒนธรรมในประเทศลาว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


ฟรีดาวน์โหลด

แผนที่ แผ่นพับ คู่มือเสียง ไฟล์ PDF/ jpg

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >