วีช่า

วีช่า

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศลาวต้องมีพาสปอร์ตที่ถูกต้องและเวลาที่เหลืออย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่เข้ามาลาว ในการเข้าประเทศลาวนักท่องเที่ยวจะต้องแน่ใจว่า พวกเขาได้รับการลงแสตมป์ในหนังสือเดินทางเรียบร้อย เพราะถ้าหากไม่มีแสตมป์จะถูกเสียค่าปรับแพงมาก ข้อมูลในละหว่างปี พส 2559 – 2560 ข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบสถานทูตลาวในประเทศของคุณ


ข้อกำหนดของเอกสาร

– แบบฟอร์มใบสมัครกรอกข้อมูล และลงนาม โดยผู้สมัคร.
– ภาพถ่ายล่าสุดสองใบ.
– หนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อยหกเดือน.

ประเภทของวีซ่า

Under the construction.

ตรวจสอบคู่มือการเดินทางอื่น ๆ


การเข้าถึง

การเข้าถึงหลวงพระบางมีหลายทางที่ต่างกัน เครื่องบิน รถบัส และเรือ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


ข้อมูลพื้นฐาน

วีซ่า การขนส่ง สกุลเงิน อินเตอร์เน็ต สภาพอากาศ ฯลฯ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


วีช่า

ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าและตรวจคนเข้าเมือง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเทื่ยว

เวลาเปิดทำการ การเข้าถึง การให้บริการที่ศูนย์ รายละเอียดทัวร์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ

คู่มือการท่องเที่ยวที่สำคัญทางวัฒนธรรมในประเทศลาว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >


ฟรีดาวน์โหลด

แผนที่ แผ่นพับ คู่มือเสียง ไฟล์ PDF/ jpg

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >