การท่องเที่ยว_lao_daytrip

ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວແຂວງອື່ນໆ

สัมผัสบรรยากาศในเมืองอื่นๆของแขวงหลวงพระบาง – เริ่มจากวัดโบราณของเมืองจอมเพชร ไปจนถึงชมความสวยงามทางธรรมชาติของน้ำตกน้ำดง